ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ – ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Είμαστε μία νέα υπό σύσταση μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει ως στόχο τη:

  1. Προστασία και αποκατάσταση των υδάτινων πόρων , συμπεριλαμβανομένων των πηγών, του υπόγειου υδροφόρου, των ποταμών, των λιμνών , των υγροτόπων  των παράκτιων περιοχών και της θάλασσας.
  2. Βελτίωση της ποιότητας του νερού, μέσω αυστηρότερων κανονισμών για τη ρύπανση των υδάτων, προώθηση βιώσιμης γεωργίας και πρακτικών χρήσεων γης και ευαισθητοποίηση για υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων.
  3. Πρόσβαση όλων των κοινοτήτων σε καθαρό νερό ειδικά σε ευάλωτες περιοχές. Δημιουργία δομών καθαρού νερού, εφαρμογή προγραμμάτων καθαρισμού και επεξεργασίας του νερού και  υποστήριξη μιας δίκαιης πολιτικής για το νερό.
  4. Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση  σε  θέματα σχετικά με το νερό. Προώθηση  εκπαιδευτικών δράσεων για τη προστασία του νερού, τη πρόληψη της ρύπανσης και τις πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης  του νερού μέσω προγραμμάτων ενημέρωσης του κοινού και εκπαιδευτικών δράσεων.
  5. Υπεράσπιση νομοθετημένων και θεσμοθέτηση νέων αυστηρότερων κανονισμών για  την προστασία των υδάτων. Συνεργασία με κυβερνητικούς και άλλους φορείς, προσπάθεια  επιβολής αποτελεσματικών μέτρων για τη προστασία του νερού και την πρόληψη της ρύπανσης.
  6. Προώθηση έρευνας και  καινοτομίας. Υποστήριξη επιστημονικών μελετών, ενθάρρυνση  της τεχνολογικής προόδου και προώθηση της καινοτομίας στις πρακτικές διαχείρισης των υδάτων.